BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG NHÂN TẠO Cubic Zirconia

STT
Loại Đá
Giá (VND/ viên)
1 Kim Cương Nhân Tạo 2 mm 100.000
2 Kim Cương Nhân Tạo 2.5 mm 200.000
3 Kim Cương Nhận Tạo 3 mm 240.000
4 Kim Cương Nhân Tạo 3.5 mm 280.000
5 Kim Cương Nhân Tạo 4 mm 320.000
6 Kim Cương Nhân Tạo 4.5 mm 360.000
7 Kim Cương Nhân Tạo 5 mm 400.000
8 Kim Cương Nhân Tạo 5.3 mm 420.000
9 Kim Cương Nhân Tạo 5.4 mm 430.000
10 Kim Cương Nhân Tạo 5.5 mm 440.000
11 Kim Cương Nhân Tạo  6 mm 480.000
12 Kim Cương Nhân Tạo 6.3 mm 500.000
13 Kim Cương Nhân Tạo 6.5 mm 520.000
14 Kim Cương Nhân Tạo 7.0 mm 560.000
15 Kim Cương Nhân Tạo 7.2  mm 580.000
16 Kim Cương Nhân Tạo 7.5 mm 600.000
17 Kim Cương Nhân Tạo 8.0 mm 640.000
18 Kim Cương Nhân Tạo 8.1 mm 650.000
19 Kim Cương Nhân Tạo 8.5  mm 680.000
20 Kim Cương Nhân Tạo 9.0 mm 720.000
21 Kim Cương Nhân Tạo 9.5  mm 760.000
22 Kim Cương Nhân Tạo 10.0 mm 800.000
23 Kim Cương Nhân Tạo 11.0 mm 1.000.000
24 Kim Cương Nhân Tạo 12.0 mm 1.200.000

" Đã thêm vào mục yêu thích

Hama

Chọn Demo của bạn

Chọn màu chính

Chọn màu chính 2

Home 1
Home 2
Home 3
Home 4
Home 5
Home 6
Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon